1.3

Klausimas:
 
Kodėl naudojant skirtingoje aplinkos temperatūroje kabelis gali turėti skirtingą leistinos srovės stiprį amperais?

 
 
Atsakymas:
 
Srovės perdavimas padidina kabelių ir laidų temperatūrą pagal srovės stiprį amperais arba pasirinkto laido skerspjūvį. Jei srovė per stipri, +20°C kambario temperatūroje įrengtas kabelis gali lengvai pasiekti +80°C paviršiaus temperatūrą. Jei aplinkos temperatūra taip pat žymiai padidėtų, maksimali leidžiama kabelio temperatūra būtų smarkiai viršyta. Dėl to gali būti pažeista laido izoliacija, apvalkalas ir net varinis laidas, arba šie komponentai susidėvėtų anksčiau laiko.
Priklausomai nuo taikomų standartų, įvairiems vario laido skerspjūviams priskiriama maksimali srovė. Izoliacinė medžiaga čia beveik neturi reikšmės. Svarbu tai, kaip įrengtas kabelis ir ar jis yra viengyslis ar daugiagyslis. Remiantis DIN VDE 0298 4 dalies 11 lentele (žr. katalogo priedo lentelę T12-1), nurodytos galios vertės taikomos esant +30°C aplinkos temperatūrai.
Pagal lentelės T12-1 B stulpelį, maksimali nuolatinė srovė, tiekiama į ÖLFLEX® 450 P 3 G 1.5 kabelį, esantį rankiniame prietaise prie +30°C aplinkos temperatūros yra 16A vienai gyslai (1,5 mm²).
Jei aplinkos temperatūra pakyla, pavyzdžiui, iki +50°C, taikomas vadinamasis korekcinis sumažinimo daugiklis. Jo tikslas – sumažinti srovės apkrovą kabelyje.
Taikytinas sumažinimo daugiklis gaunamas iš esamos aplinkos temperatūros ir maksimalios leistinos kabelio temperatūros. Katalogo ÖLFLEX® 450 P puslapyje maksimali leistina laido temperatūra nurodyta +70°C. Remiantis šiomis dviem temperatūromis, katalogo priedo T12-2 („Korekciniai daugikliai“) lentelėje galima rasti sumažinimo daugiklį 0,71. Tada maksimali srovė dauginama iš šio daugiklio.
Jei klientas nori tiekti 16 A srovę į ÖLFLEX® 450 P 3 G 1,5 mm² kabelį prie +50°C aplinkos temperatūros, 1,5 mm² laido skerspjūvis bus per mažas!

 

Pavyzdiniai skaičiavimai
ÖLFLEX® 450 P 3 G 1,5 mm²:
Maksimali apkrova esant +30°C pagal lentelę T12-1, stulpelis B: 16 A
Maksimali apkrova esant +50°C pagal lentelę T12-2: 16 A x sumažinimo daugiklis 0,71 = 11,36 A
Rezultatas: norint tiekti 16 A srovę prie +50°C aplinkos temperatūros, būtina padidinti laido skerspjūvį.

 

ÖLFLEX® 450 P 3 G 2.5 mm²:
Maksimali apkrova esant +30°C pagal lentelę T12-1, stulpelis B: 25 A
Maksimali apkrova esant +50°C pagal lentelę T12-2: 25 A x sumažinimo daugiklis 0,71 = 17,75 A
Rezultatas: padidinus laido skerspjūvį nuo 1,5 mm² iki 2,5 mm², gaunama reikiama 16 A vertė prie +50°C aplinkos temperatūros.

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame skaičiavime neatsižvelgiama į kitus svarbius veiksnius, pagal kuriuos nustatomas kabelio srovės stipris amperais, t. y. įrengimo būdas!

 

Srovės stipris matuojamas amperais (A).