4.6

Klausimas:
 
Ar ÖLFLEX® ir UNITRONIC® kabeliai tinkami naudoti kabeliniuose vikšruose, jei jie nebuvo specialiai sukonstruoti ir išbandyti naudojimui nuolat lankstant?
 
 
Atsakymas:
 
Nors kai kurie klientai sėkmingai naudoja ÖLFLEX® kabelius kabeliniuose vikšruose, nors jie nėra pritaikyti nuolatiniam lankstymui, nerekomenduojame taip daryti, nes nėra atitinkamos patirties ar bandymų duomenų. Savo bandymų centruose patikriname tik ÖLFLEX® ir UNITRONIC® kabelių atitikimą FD, jei jie buvo sukurti būtent tokiam naudojimui dažnai lankstant. Klientas tik savo nuožiūra gali nuspręsti naudoti kabelius tam, kam jie nėra pritaikyti, pvz., kabeliniuose vikšruose.