2.1

K 2.1

K 2.1

Klausimas:
 
Koks skirtumas tarp degumo bandymų IEC 60332-1, IEC 60332-3 ir IEC 60331, nurodytų kataloge ir duomenų lapuose?
 
 
Atsakymas:
 
Šie atsparumo liepsnai ir gaisro plitimo bandymai dažnai painiojami tarpusavyje dėl panašios jų paskirties. Tačiau naudojami bandymo metodai gana skirtingi.

 

IEC 60332-1-2: atskiro izoliuotojo laido ar kabelio atsparumas vertikaliai sklindančiai liepsnai.
Šį atsparumo liepsnai bandymą išlaiko dauguma kabelių, pagamintų iš liepsnai atsparių medžiagų, pvz., PVC ir chloropreno kaučiuko ar medžiagų, turinčių specialių antipireninių priedų, pavyzdžiui, PUR. Bandymo metu maždaug 60 cm ilgio atskiras laidas ar kabelis įtaisomas vertikaliai dviem spaustuvais ir į jo apačią 60 sekundžių (arba 120 sekundžių, jei kabelio diametras > 25 mm) nukreipiama nustatyta liepsna. Bandymas laikomas išlaikytu, jei nutraukus liepsną, degantis kabelis užgesta savaime, o liepsnos padaryta žala nesiekia aukščiau nei 50 mm iki viršutinio spaustuvo. Kabelio degimo trukmė prieš savaime užgęstant nesvarbi.

 

IEC 60332-3: vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas.
Šis liepsnos sklidimo bandymas dar vadinamas „ryšulio liepsnos bandymu“ ir paprastai jį išlaiko tik specialūs kabeliai ir laidai iš itin liepsnai atsparių izoliacijos ir apvalkalo medžiagų. Tokie yra ÖLFLEX® CLASSIC 110 H ir ÖLFLEX® PETRO C HFFR kabeliai. Dažniausiai plastiko atsparumą liepsnai smarkiai padidina aliuminio ar magnio hidroksido priedai. Maždaug 3,5 m ilgio kabeliai surišami ar suklojami ir vertikaliai pritvirtinami prie kopėčias primenančios metalinės struktūros. Tada propano degikliu į jų apačią nukreipiama liepsna. Kabelių apimtis ir deginimo laikas priklauso nuo bandymo metodo, kadangi IEC 60332-3 sudaro keturi skirtingi kabelių ryšulių bandymai:
• IEC 60332-3-22 A kategorija:    7 litrai degios medžiagos vienam metrui; deginimo trukmė – 40 minučių.
• IEC 60332-3-23 B kategorija: 3,5 litro degios medžiagos vienam metrui; deginimo trukmė – 40 minučių.
• IEC 60332-3-24 C kategorija: 1,5 litro degios medžiagos vienam metrui; deginimo trukmė – 20 minučių; kabelio diametras > 12,0 mm
• IEC 60332-3-25 D kategorija: 0,5 litro degios medžiagos vienam metrui; deginimo trukmė – 20 minučių; kabelio diametras < 12,0 mm.

 

Su mūsų itin atspariais liepsnai kabeliais ÖLFLEX® dažniausiai atliekamas bandymas yra IEC 60332-3-24 C kategorija. IEC 60332-2-22 A kategorija dažnai naudojama naftos platformose ir laivuose. Bandymas laikomas išlaikytu, jei išjungus degiklį, degantys kabeliai savaime užgesta, o liepsnos žala neviršija 2,5 m nuo kabelių apačios. Neįmanoma pasakyti, kuri iš keturių bandymo kategorijų yra sunkiausia, nes reikia atsižvelgti į įvairius veiksnius.

 

IEC 60331: elektros kabelio funkcinis vientisumas ir atsparumas liepsnai
Skirtingai nei IEC 60332-1-2 ir IEC 60332-3, šis bandymas neatsižvelgia į liepsnos plitimą, bet tikrina kabelio elektrinį funkcionavimą gaisro atveju. Bandymo metu 120 cm ilgio kabelio visas horizontalus ilgis 90 minučių veikiamas liepsna. Bandymas laikomas išlaikytu, jei kabelis perduoda elektros energiją be trumpojo jungimo visą 90 minučių laikotarpį, kol yra veikiamas liepsna ir 15 minučių vėsimo laikotarpį iškart po to. Šį bandymą paprastai išlaiko tik kabeliai ir laidai, padengti specialiu antipireniniu stiklu ar žėručio apvalkalu, dengiančiu atskirus laidus ir visą kabelių ryšulį.