2.6

Klausimas:
 
Kada ÖLFLEX® ar UNITRONIC® kabeliai laikomi „mažo talpumo“ ir kokius privalumus tai teikia palyginti su kitais kabeliais?
 
 
Atsakymas:
 
Komponento – šiuo atveju kabelio – talpumas (C) atspindi jo gebėjimą saugoti elektros energiją. Mažo talpumo kabelį galima naudoti ilgesniems atstumams ir jo perdavimo nuostoliai mažesni nei tokio pat ilgio standartinio kabelio.
Ar kabelis gali būti laikomas „mažo talpumo“ priklauso nuo naudojamos izoliacinės medžiagos. Duomenų tinklų kabelių srityje, geriausia medžiaga būtų grynas oras ir tai būtų viena mažiausio talpumo izoliacinių medžiagų. Bet kadangi techniškai neįmanoma naudoti oro kaip laido izoliatoriaus ir supinti nuogus vario laidus be kontakto, izoliacijai naudojami įvairūs plastikai. Oro dielektrinė konstanta yra 1. Panašiai ir visi izoliaciniai plastikai, naudojami kabelių technologijoje, turi specifinę dielektrinę konstantą, kuri matuojama nustatytu dažniu ir nustatytoje aplinkos temperatūroje.

 

Dielektrinė konstanta rodo daugiklį, kuriuo padidėja talpumas, orą pakeitus kita izoliacine medžiaga, pavyzdžiui, polivinilo chloridu (PVC) ar polietilenu (PE). Kuo didesnė dielektrinė konstanta, tuo didesnis talpumas. Kuo mažesnė konstanta, tuo medžiaga tinkamesnė elektros laido izoliacijai. Palyginti su kitomis izoliacinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, PE turi labai žemą dielektrinę konstantą, t.y. apie 2,2, todėl jis naudojamas aukštesnės kokybės gaminiams, pvz., LAN, BUS ar bendraašiams (koaksialiniams) kabeliams. Kai kuriais atvejais, į PE patenka smulkūs oro burbuliukai ar putos, kurie dar labiau pagerina perdavimo kokybę. Priklausomai nuo sudėties, PVC yra vidutinė izoliacinė medžiaga, kurios konstanta yra tarp 3,5 ir 7. Elastomerai, pavyzdžiui, chloropreno kaučiukas, kurių dielektrinė konstanta siekia 9,0 yra žemiausiai izoliacinių medžiagų sąraše duomenų tinklo kabeliams. Net naudojant jungimo ar valdymo kabeliams, reikalingas sąlyginai didelis tokių medžiagų izoliacinės sienelės storis, kad izoliacija būtų patenkinama. Simetriškas laidų suvijimas taip pat gali turėti teigiamos įtakos talpumui (pvz., ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB su trijų dalių, žaliu / geltonu apsauginiu įžeminimo laidu).
Kabelis gali būti laikomas „mažo talpumo“, jei bendras talpumas, nurodytas kataloge PE izoliuotam kabeliui yra lygus maždaug pusei kabelio, izoliuoto, pavyzdžiui, PVC talpumo.

Pavyzdys:
UNITRONIC® FD (izoliuotas PVC)    =    bendras talpumas 140 nF/km.
UNITRONIC® FD P plus (izoliuotas PP)    =    bendras talpumas 60 nF/km (todėl laikomas mažo talpumo kabeliu)

 

Elektrinis talpumas matuojamas faradais (F).