5.1

K 5.1

K 5.1

Klausimas:
 
Kodėl ne visi ÖLFLEX® ir UNITRONIC® turi CE ženklą?
 
 
Atsakymas:
 
CE ženklas patvirtina atitikimą Europos Parlamento žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB ir naudojamas kabeliams ir laidams, pritaikytiems įtampai nuo 50 iki 1000 V (kintamoji srovė) ar nuo 75 iki 1500 V (nuolatinė srovė), t. y., įtampos klasėms U0/U 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V ir 600/1000 V). Duomenų tinklo kabeliai < 50 V ir jungimo kabeliai, viršijantys 1000 V (pvz., įtampos klasė Uo/U 1,8/3 kV ar 3,6/6 kV) nereglamentuojami žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB, todėl neturi CE ženklo ant apvalkalo ar pakuotės.