5.2

K 5.2

K 5.2

Klausimas:
 
Kurie „LAPP“ kabeliai patvirtinti naudoti pavojingomis ir sprogiomis sąlygomis?
 
 
Atsakymas:
 
Remiantis peržiūrėtu standarto VDE 1065 1 dalimi, 05/2009 (EN 60079-14:2008 versija, toliau apibūdinamas galimas kabelių pasirinkimas sprogioje aplinkoje, remiantis normatyviniu projektavimu ir „Lapp“ standartiniais gaminiais įvairioms paskirtims. Šis dokumentas paprasčiausiai atspindi vokiškos standarto versijos specifikacijų „Lapp“ interpretavimą. Tačiau nesant aiškių formuluočių ir terminologijos, šis standartas atviras interpretacijoms.
Dėl to šis dokumentas nėra teisiškai įpareigojantis aiškinimas. Kabeliai, tinkami sprogiai aplinkai, turi būti pasirenkami remiantis specifiniais vietos naudojimo kriterijais. Jei abejojate, rekomenduojame nuo pat pradžių paprašyti bandymų inžinieriaus ar techninio sertifikavimo įstaigos pagalbos renkantis gaminį.