Privatumo politika

Duomenų apsaugos politika

 

1 dalis. Informacija apie asmens duomenų rinkimą

(1) Šioje dalyje pateikiama informacija apie asmens duomenų rinkimą, naudojant mūsų interneto svetainę. Asmens duomenys yra apibrėžiami kaip bet kokia informacija, susijusi su jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, vartotojo elgsena.

(2) Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 7 dalį, atsakingas asmuo yra

„U.I. Lapp GmbH“, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, info(at)lappkabel.com (daugiau informacijos pateikiama mūsų spaude). Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis pašto adresu, nurodydami duomenų apsaugos pareigūną kaip gavėją, arba parašyti 20 dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

(3) Jei dėl specifinių mūsų pasiūlymo funkcijų turime leisti įgaliotiems paslaugų teikėjams naudoti jūsų duomenis komerciniais tikslais ar jie nori tai daryti, toliau pateikiame jums informaciją apie atitinkamus procesus ir nustatytus duomenų laikymo periodo kriterijus. 

 

2 dalis. Jūsų teisės

(1) Atsižvelgiant į mūsų bendrovę ir jūsų asmens duomenis, jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę ištaisyti ar pašalinti duomenis;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą.

(2) Be to, turite teisę pateikti skundą bet kuriai duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų bendrovėje. Kompetentinga institucija yra Badeno-Viurtembergo valstybinis duomenų apsaugos komisaras (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg), Postfach 102932, 70025 Stuttgart, www.baden.wuerttemberg.datenschutz.de

 

3 dalis. Asmens duomenų rinkimas lankantis mūsų interneto svetainėje

(1) Jei interneto svetainė naudojama tik informaciniais tikslais, t. y. nesiregistruojate svetainėje ir nesiunčiate mums kitos informacijos, gauname tik tuos duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverį. Apsilankius mūsų interneto svetainėje, renkame toliau nurodytus duomenis, kurie yra techniškai reikalingi, norint atvaizduoti interneto svetainę ir užtikrinti veikimo stabilumą bei saugumą (teisinis pagrindas – BDAR 1 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis):

 • IP adresas;
 • užklausos data ir laikas;
 • laiko zonos skirtumas, lyginant su Grinvičo laiku (GMT);
 • užklausos turinys (puslapis);
 • prieigos statusas / http būsenos kodas;
 • perduotų duomenų kiekis;
 • užklausą pateikianti interneto svetainė;
 • naršyklė;
 • operacinė sistema ir jos sąsaja;
 • kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.

(2) Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, be anksčiau nurodytų duomenų, jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kietajame diske, kurie priskiriami pagal jūsų naudojamą naršyklę ir siunčia tam tikrą informaciją interneto svetainei, įdiegusiai slapuką (pvz., mums). Slapukai negali vykdyti jokių programų ar perduoti virusų į jūsų kompiuterį. Jų tikslas – užtikrinti, kad jūsų naršymas apskritai būtų patogesnis ir efektyvesnis. 

(3) Slapukų naudojimas

a) Šioje interneto svetainėje naudojami toliau nurodytų tipų slapukai, kurių dydis ir funkcijos paaiškinti toliau. 

 • Laikini slapukai (žr. b punktą).
 • Nuolatiniai slapukai (žr. c punktą).

b) Laikini slapukai automatiškai pašalinami, jums uždarius naršyklę. Tai ypač taikoma sesijos slapukams, kurie išsaugo vadinamąjį sesijos identifikatorių (ID). Naudojant sesijos ID, įvairios jūsų naršyklės užklausos priskiriamos tai pačiai sesijai. Dėl to, jums sugrįžus į mūsų interneto svetainę, lengviau atpažįstamas jūsų kompiuteris. Jums atsijungus ar uždarius naršyklę, sesijos slapukai ištrinami.

c) Nuolatiniai slapukai automatiškai pašalinami po nustatyto laiko tarpo, priklausomai nuo naudojamo slapuko. Savo naršyklės saugumo parinktyse galite bet kuriuo metu pašalinti slapukus.

d) Jūsų naršyklės parinktys gali būti konfigūruojamos taip, kaip jūs norite, pavyzdžiui, jūs galite atsisakyti priimti trečiųjų šalių slapukus ar bet kokius slapukus. Tačiau reikia pažymėti, kad tokiu atveju gali būti, kad negalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.

e) Slapukus naudojame tam, kad galėtume identifikuoti jus, kai vėl apsilankote mūsų interneto svetainėje, jei turite paskyrą pas mus. Priešingu atveju, kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų svetainėje, turėsite prisijungti iš naujo.

f) Naudojami „Flash“ slapukai yra išsaugomi ne jūsų interneto naršyklės, o „Flash“ įskiepio. Be to, naudojame HTML5 saugojimo objektus, kurie išsaugomi jūsų galiniame įrenginyje.  Šie objektai neturi automatinio pasibaigimo laiko ir išsaugo reikiamus duomenis, nepriklausomai nuo jūsų naudojamos naršyklės. Jei nenorite, kad būtų tvarkomi „Flash“ slapukai, turite įdiegti atitinkamą įskiepį, pvz., „Mozilla Firefox“ naršyklei – „Better Privacy“ (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) arba „Google Chrome“ – „Adobe Flash Killer“ slapukas. HTML5 saugojimo objektų galite atsisakyti, nustatydami privatų naršyklės naudojimo režimą. Be to, rekomenduojame reguliariai rankiniu būdu ištrinti slapukus ir naršymo istoriją.

 

4 dalis. Kitos interneto svetainės funkcijos ir pasiūlymai, duomenų naudojimo tikslai

(1) Be interneto svetainės naudojimo grynai informaciniams tikslams, siūlome įvairias paslaugas, kuriomis galite pasinaudoti. Paprastai tam reikia pateikti papildomus asmens duomenis, kuriuos naudojame suteikti atitinkamas paslaugas. Tokiems asmens duomenims taikomi anksčiau nurodyti duomenų tvarkymo principai. 

(2) Be anksčiau nurodytų duomenų „Lapp“ renka ir išsaugo visą informaciją, kurią klientai įveda interneto svetainėje ar kitaip perduoda bendrovei „Lapp“. Tokių duomenų pavyzdžiai:

 • bendrovė;
 • PVM mokėtojo kodas; 
 • kreipinys;
 • kliento vardas ir pavardė;
 • skyrius; 
 • adresas;
 • el. paštas;
 • telefonas;
 • faksas.

(3) „Lapp“ taip pat naudoja šiuos duomenis informuoti klientus apie produktus, paslaugas ir užsakymus. Be to, „Lapp“ naudoja šiuos duomenis atnaujinti įrašus apie bendrovę ir klientų paskyras, taip pat rekomenduoti produktus ar paslaugas bendrovės klientams, kuriuos jie galėtų sudominti. „Lapp“ taip pat naudoja informaciją stiprinti el. parduotuvės ir bendrovės pateikimą internete, užkirsti kelią piktnaudžiavimui duomenimis, sukčiavimui ir jų atskleidimui, taip pat leisti trečiosioms šalims suteikti technines, logistikos ar kitas paslaugas „Lapp“ vardu. Duomenys taip pat naudojami išsaugoti pirkinių krepšelius ar užsakymo šablonus, kad klientai galėtų jais pasinaudoti vėliau.

(4) Jei klientai anksčiau yra išreiškę sutikimą arba jei tai yra leidžiama pagal įstatymus ir nebuvo išreikštas nesutikimas tvarkyti duomenis, „Lapp“ taip pat naudoja šiuos duomenis vykdyti apklausas apie produktus ir rinkodaros tikslais.

(5) Tvarkydami jūsų duomenis, iš dalies naudojame išorės paslaugų teikėjus. Šiuos tiekėjus kruopščiai atrenkame ir įgaliojame. Jie yra įsipareigoję laikytis mūsų direktyvų ir yra nuolat tikrinami. 

(6) Be to, galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, vykdydami pardavimo akcijas, loterijas, pasirašant sutartis ar teikiant panašias paslaugas, kurias siūlome bendrai su mūsų partneriais. Daugiau informacijos rasite toliau pateiktame pasiūlymo aprašyme arba ji bus jums išsiųsta, jums pateikus savo asmens duomenis mums.

(7) Jei mūsų paslaugų teikėjai ar partneriai bus įsikūrę ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, pasiūlymo aprašyme informuosime jus apie bet kokias galimas šių aplinkybių pasekmes.

 

5 dalis. Nesutikimas ar sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

(1) Jei davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jį galite bet kuriuo metu atšaukti. Pranešus apie sutikimo atšaukimą, tai paveikia leidimą tvarkyti asmens duomenis. 

(2) Galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas yra paremtas interesų pusiausvyra. Toks pasirinkimas yra galimas, jei duomenų tvarkymas nėra reikalingas siekiant įvykdyti sutartį su jumis. Daugiau informacijos pateikiama funkcijų aprašyme. Jums nesutikus, prašysime nurodyti priežastis, dėl ko bendrovė negali tvarkyti asmens duomenų, kaip įprasta. Net jei turite pagrindą nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, mes svarstysime šį klausimą ir arba nutrauksime, arba pakoreguosime duomenų tvarkymą, arba informuosime jus apie būtinus ir teisėtus pagrindus, dėl ko duomenų tvarkymas bus tęsiamas. 

(3) Žinoma, bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos ar duomenų analizės tikslais. Nesutikimą tvarkyti duomenis reklamos tikslais galite pateikti šiuo adresu: u.i.lapp(at)walliser-datenschutz.de  

 

6 dalis. Kreipimosi forma ir kreipimasis el. paštu

Mūsų interneto svetainėje yra kreipimosi forma, kuria galima pasinaudoti kreiptis į mus elektroninėmis priemonėmis. Jei naudotojas pasinaudoja šia galimybe, formoje įrašyti duomenys bus perduoti mums ir išsaugoti. Tai yra tokie duomenys:

kreipinys, vardas, pavardė, bendrovė, skyrius, kliento numeris, adresas (gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, šalis), el. pašto adresas, faksas, telefonas, tema ir žinutė.

Išsiuntus žinutę, taip pat išsaugomas naudotojo IP adresas ir siuntimo data bei laikas.

Į mus taip pat galite kreiptis nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, išsaugomi naudotojo asmens duomenys, pateikti el. paštu.

Šiame kontekste duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Duomenys naudojami išimtinai korespondencijos tvarkymui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, jei naudotojas yra davęs sutikimą.

Duomenų, perduotų siunčiant el. laišką, tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei kreipimosi el. paštu tikslas yra sudaryti sutartį, papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Kreipimosi formoje įrašytus duomenis naudojame tik mes, siekdami sudaryti sutartį. Jei kreipiamasi el. paštu, tai sukuria teisinį interesą tvarkyti duomenis. Kiti asmens duomenys, tvarkomi siuntimo metu, yra skirti užkirsti kelią piktnaudžiauti kreipimosi forma ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą.

Duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi pasiekti tikslą, kuriam jie buvo surinkti. Asmens duomenims, pateikiamiems kreipimosi formoje ir siunčiamiems el. paštu, tai taikoma, kai baigiama atitinkama korespondencija su naudotoju. Korespondencija laikoma baigta, kai pagal aplinkybes galima spręsti, kad klausimas buvo galutinai išspręstas.

Papildomi asmens duomenys, surinkti siuntimo metu, pašalinami ne vėliau kaip po septynių dienų.

 

7 dalis. Paslaugų teikėjai – interneto svetainės priegloba ir valdymas, techninių paslaugų teikėjai

Sutarčių tvarkymo kontekste, duomenys yra saugomi anksčiau nurodytų paslaugų teikėjų, „Lapp Service“ GmbH ir „SETU“ GmbH (Königsturmstr. 28 73525 Schwäbisch Gmünd) serveriuose.

 

8 dalis. „Google“ pakartotinė rinkodara


Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „Google“ Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; toliau – „Google“) pakartotinės rinkodaros technologija. Į naudotojus, kurie anksčiau lankėsi mūsų interneto svetainėse ir naudojosi interneto paslaugomis, parodydami susidomėjimą pasiūlymu, gali būti kreipiamasi pakartotinai naudojant šią technologiją ir tikslinę reklamą „Google“ partnerių tinklo puslapius. Reklama pateikiama naudojant slapukus, t. y. mažus tekstinius failus, išsaugomus naudotojo kompiuteryje.  Šie tekstiniai failai padeda analizuoti naudotojų elgseną jiems lankantis interneto svetainėje, o vėliau gali būti naudojami teikti tikslines produktų rekomendacijas ir internetinę reklamą.

„Google“ slapukų naudojimą šiam tikslui galite išjungti, atidarę „Google“ reklamos išjungimo puslapį https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Naudotojai taip pat gali išjungti trečiųjų šalių slapukus, atidarydami žiniatinklio reklamos iniciatyvos (angl. Network Advertising Initiative) puslapį. http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Naudodamiesi svetaine lappkabel.de, jūs patvirtinate savo sutikimą, kad būtų tvarkomi „Google“ surinkti jūsų asmens duomenys šioje politikoje nurodytu būdu ir tikslais. Norėtume nurodyti, kad nepriklausomai nuo mūsų taisyklių, „Google“ turi savo duomenų apsaugos politiką. Mes neprisiimame atsakomybės už „Google“ taisykles ir procedūras ir rekomenduojame susipažinti su „Google“ duomenų apsaugos politika. https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de   

Jūs taip pat galite atsisakyti naudoti „Google“ slapukus šiems tikslams, apsilankę „Google“ reklamos atsisakymo puslapyje. Naudotojai taip pat gali išjungti trečiųjų šalių slapukus, apsilankę žiniatinklio reklamos iniciatyvos puslapyje. Duomenys saugomi vienerius metus.

 

9 dalis. „Facebook“ pakartotinė rinkodara

Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „Facebook“ Inc. 1 (Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV; toliau – „Facebook“) tinkintos auditorijos pakartotinės rinkodaros funkcija, naudojant pikselius, bet nenaudojant „išplėstinio palyginimo“. Pakartotinės rinkodaros tikslas – pateikti su pomėgiais susijusią reklamą („Facebook-Ads“) šios interneto svetainės lankytojams, jei jie naudojasi „Facebook“ kaip socialiniu tinklu. Šiuo tikslu, šioje interneto svetainėje yra įdiegtas „Facebook“ pikselis, kuris leidžia sukurti tiesioginę sąsają su „Facebook“ serveriais, apsilankius šioje interneto svetainėje. Tokiu būdu „Facebook“ serveris informuojamas apie jūsų apsilankymą šioje interneto svetainėje ir „Facebook“ priskiria šią informaciją jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ renka ir naudoja duomenis, ir apie susijusias savo teises bei galimybes apsaugoti privatumą, susipažinkite su „Facebook“ privatumo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/. Taip pat, jei esate prisiregistravęs „Facebook“, galite išjungti tinkintos auditorijos pakartotinės rinkodaros funkciją, apsilankę adresu https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  Duomenys saugomi vienerius metus.

 

10 dalis. „Matomo“ interneto analizė (buvusi „PIWIK“)

Savo interneto svetainėje naudojame atviro kodo programinės įrangos įrankį „Matomo“ (buvusi „PIWIK“), skirtą analizuoti mūsų lankytojų naršymo elgseną. Programinė įranga išsaugo slapuką naudotojo kompiuteryje (žr. informaciją apie slapukus aukščiau). Jei lankomasi atskiruose mūsų interneto svetainės puslapiuose, išsaugomi šie duomenys:

(1) naudotojo ryšio sistemos IP adreso du baitai;

(2) lankoma interneto svetainė;

(3) interneto svetainė, iš kurios naudotojas atvėrė lankomą interneto svetainę (tarpininkas);

(4) lankomoje interneto svetainėje atveriami puslapiai;

(5) interneto svetainėje praleistas laikas;

(6) lankymosi interneto svetainėje dažnumas.

Programinė įranga veikia tik mūsų interneto svetainės serveriuose. Naudotojų asmens duomenys saugomi tik ten. Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Programinė įranga yra nustatyta taip, kad išsaugomas ne visas IP adresas – IP adreso du baitai yra užmaskuojami (pvz. 192.168.xxx.xxx). Taigi, nėra įmanoma priskirti sutrumpinto IP adreso naudotojo kompiuteriui.

Naudotojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 skyriaus 1 dalies f punktas.

Naudotojo asmens duomenų tvarkymas leidžia mums analizuoti mūsų lankytojų naršymo elgseną. Įvertinę gautus duomenis, galime gauti informacijos apie mūsų interneto svetainės atskirų elementų naudojimą. Tai padeda nuolat gerinti interneto svetainę ir jos patogumą. Šiais tikslais mes taip pat turime teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis pagal BDAR 6 skyriaus 1 dalies f punktą. Anonimizavus IP adresą, pakankamai atsižvelgiama į naudotojo interesą apsaugoti savo asmens duomenis.

Duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi registravimo tikslais. Mūsų atveju, tai atliekama po (nurodyti TRUKMĘ).

Slapukai yra išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir perduodami į mūsų interneto svetainę. Todėl jūs, kaip naudotojas, taip pat turite visas galimybes valdyti slapukų naudojimą. Jūs galite išjungti slapukus ar apriboti jų perdavimą, pakeisdami savo interneto naršyklės parinktis. Slapukus, kurie jau yra išsaugoti, galima bet kuriuo metu ištrinti. Tai galima padaryti ir automatiškai. Jei mūsų interneto svetainėje išjungiami slapukai, gali būti, kad nebegalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.

Savo interneto svetainėje siūlome naudotojams galimybę pasirinkti nedalyvauti analizės procese. Norėdami tai padaryti, paspauskite atitinkamą nuorodą. Tokiu būdu jūsų sistemoje išsaugomas kitas slapukas, kuris nurodo mūsų sistemai nesaugoti naudotojo duomenų.  Jei naudotojas pašalina tokį slapuką iš savo sistemos, jis turi iš naujo pasirinkti išsaugoti tokį slapuką.

Daugiau informacijos apie „Matomo“ programinės įrangos privatumo parinktis rasite šioje nuorodoje: https://matomo.org/docs/privacy/.

11. pants. Biļetens

Ja klienti vēlas saņemt biļetenu, kuru piedāvā tīmekļa vietnē, Lapp pieprasa to e-pasta adresi un informāciju par to, ka pārbaude ir saskaņota ar to, ka attiecīgie e-pasta adreses īpašnieki apstiprina biļetena saņemšanu (Dubulta izvēles (opt-in) procedūra).

Pēc Jūsu biļetena reģistrācijas mēs saglabājam arī Jūsu datora sistēmas IP adresi, ko sniedz datu subjekta interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) reģistrēšanas laikā kopā ar datumu un laiku. Šo datu uzglabāšana ir nepieciešama, lai atvieglotu datu subjektu iespējamo (iespējamo) e-pasta ļaunprātīgas izmantošanas vēlāku izsekošanu. Tā arī nodrošina juridisko drošību personai, kura atbild par datu apstrādi.

Biļetena reģistrācijas jomā vāktie personas dati tiek izmantoti vienīgi mūsu biļetena nosūtīšanai. Biļetenu abonentus, izmantojot e-pasta ziņojumus, var informēt par to, kā tas darbojas biļetena piedāvājuma izmaiņu gadījumā vai attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem, ja tas būtu nepieciešams biļetena reģistrācijai vai biļetenu pakalpojuma izpildei. Biļetenu pakalpojuma jomā savāktos personas datus nenosūta trešajām personām, izņemot mūsu e-pasta pakalpojumu sniedzēju (kurš RĪKS?). Pasūtījuma vadības līgums ir noslēgts ar (Uzņēmējsabiedrība, ADRESE).

Datu subjekti jebkurā laikā var atcelt biļetena abonēšanu. Attiecībā uz biļetena nosūtīšanu personas var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jebkādu personas datu uzglabāšanai, izmantojot piemēroto saiti biļetenā. Turklāt abonentiem ir iespēja atcelt abonēšanu tieši tās personas interneta lapā, kura atbild par apstrādi, vai informēt viņu, izmantojot citus saziņas līdzekļus.

 

12. pants. Tērzēšanas funkcija

Jūsu kontaktēšanās ar mums, izmantojot tērzēšanu tīmekļa vietnē, ir iespējota ar VĀRDA ADRESI. Programmatūra izmanto sīkfailus, t.i., teksta failus, kas tiek uzglabāti Jūsu datorā, atvieglojot personisku sarunu ar Jums reāllaika tērzēšanas formā tīmekļa vietnē.
Saistībā ar to mēs vēlētos norādīt, ka visi dati, kurus Jūs sūtāt mums brīvi, izmantojot tērzēšanu, tiek saglabāti, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu un statistikas vajadzībām. Tiek saglabāts tikai tērzēšanas ieraksts. Nekādi dati tērzēšanas ierakstā netiek izmantoti, lai identificētu kādu tīmekļa vietnes apmeklētāju, ne citiem nolūkiem vai reklāmai. Tērzēšanas ieraksts tiek dzēsts pēc vienas darbdienas. Šie dati tiek uzglabāti vienu gadu.

 

13. pants. Servokonfigurators un EPIC korpusa konfigurators

Attiecībā uz konfiguratoriem un no datu minimizēšanas viedokļa mēs pēc iespējas esam samazinājuši nepieciešamos datus. Jānorāda obligātie lauki, lai nodrošinātu, ka Jums var iesniegt atsevišķu piedāvājumu, pamatojoties uz Jūsu norādēm. Konfiguratorā norādītie dati tiek izmantoti vienīgi pieprasītā piedāvājuma izstrādāšanai, nosūtīšanai un sarunām par to.

 

14. pants. Personas datu uzglabāšanas termiņš

Ja vien nav norādīts pretēji, tad kritērijs, kas ir izšķirošs mūsu noteiktajiem uzglabāšanas termiņiem, ir attiecīgais normatīvos noteiktais glabāšanas termiņš. Pēc šāda termiņa beigām dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.

 

15. pants. Juridiskie vai līguma noteikumi par personas datu sniegšanu

Personas datu sniegšana daļēji ir noteikta tiesību aktos, piemēram, nodokļu regulējumā vai var būt līguma noteikumu rezultāts (piemēram, paziņojumi par līgumslēdzēju pusi). Noslēdzot līgumu, datu subjektiem dažkārt var būt nepieciešams nodot savus personas datus mūsu rīcībā, kuri vēlāk ir jāapstrādā mūsu uzņēmējsabiedrībai. Piemēram, datu subjektam var būt pienākums darīt mums pieejamus personas datus, kad mūsu uzņēmējsabiedrība noslēdz ar tiem līgumu. Personas datu nesniegšanas rezultātā nebūtu iespējams noslēgt līgumu ar datu subjektu. Datu subjektiem jāsazinās ar mūsu darbinieku, pirms šāda persona padara personas datus pieejamus. Katrā atsevišķā gadījumā mūsu darbinieks konsultēs datu subjektus, ja personas datu sniegšana ir noteikta juridiski vai līgumā vai nepieciešama līguma parakstīšanai. Tāpat viņš informēs par iespējamiem esošajiem pienākumiem sniegt personas datus un par iespējamām sekām personas datu nesniegšanai.

 

16. pants. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Nenotiks automatizēta lēmumu pieņemšana vai profilēšana.

 

17. pants. Datu apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkts ir mūsu juridiskais pamats apstrādes procedūrām, kurā pieprasīts, lai mēs saņemtu piekrišanu konkrētiem pārstrādes nolūkiem, jo īpaši reģistrācijai ar biļeteniem. Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma ievērošanai, kas ietver datu subjektu kā līgumpartneri, datu apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkts b) apakšpunkts. Piemēram, tā ir gadījumā ar apstrādes procedūrām, kas ir nepieciešamas preču piegādei vai pakalpojuma vai atpakaļatdošanas pakalpojuma sniegšanai. Tas pats juridiskais pamats attiecas arī uz apstrādes procedūrām, kas vajadzīgas, lai veiktu pirmslīguma pasākumus, piemēram, pēc vaicājumiem par mūsu precēm vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmējsabiedrību attiecas juridisks pienākums, kurā pieprasīta personas datu apstrāde, piemēram, atbilstība ar nodokļiem saistītiem pienākumiem, tad apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkts c) apakšpunkts.

 

18. pants. Juridiskais pamats attiecībā uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu leģitīmās intereses apstrādē

Apstrādes procedūru pamatā galu galā var būt VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Apstrādes procedūras, kas nav iekļautas nevienā no 14. pantā minētajiem juridiskajiem principiem, balstās uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu uzņēmējsabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses, ja datu subjektu intereses, pamattiesības un brīvības nav pirmajā vietā. Var pieņemt pamatotu interesi, ja datu subjekts ir atbildīgās personas klients (VDAR preambulas 47. apsvēruma 2. teikums).

Ja kādas personas datu apstrāde notiek uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pamata, tad mūsu likumīgās intereses būs mūsu uzņēmējdarbības veikšana.

 

19. pants. Papildinformācija

Klients apzinās, ka, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģijas stāvokli, datu nosūtīšanā, izmantojot internetu, nevar garantēt pilnīgu datu aizsardzību. Rezultātā un internetā izlikto datu drošības ziņā klients uzņemas pilnu atbildību. Šī iemesla dēļ datu subjekti var brīvi nosūtīt savus datus mums, izmantojot alternatīvas iespējas, piemēram, telefoniski.

 

20. pants. Saziņa ar datu aizsardzības speciālistu

Lapp klientu uzticība tiek uzskatīta par ļoti nozīmīgu. Tieši tāpēc Lapp ar prieku atbild uz jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi. Par visiem vaicājumiem, kas nav pietiekami aplūkoti šajā datu aizsardzības deklarācijā vai ja klienti pieprasa papildinformāciju, sazinieties ar uzņēmējsabiedrības datu aizsardzības speciālistu Matthias Walliser, u.i.lapp(at)walliser-datenschutz.de

Data Protection Consulting Walliser
Matthias Walliser, inženierzinātņu bakalaurs
Sertificēts datu aizsardzības speciālists (UDIS)

Altenwaldstraße 8
72768 Reutlingen

Tālr. +49 7121 630 321
Fakss: +49 7121 630 411

 

Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, ja uzzināt par mūsu uzņēmējsabiedrības izraisītajiem personas datu pārkāpumiem.