Privatumo politika

Duomenų apsaugos politika

1 dalis. Informacija apie asmens duomenų rinkimą

(1) Šioje dalyje pateikiama informacija apie asmens duomenų rinkimą, naudojant mūsų interneto svetainę. Asmens duomenys yra apibrėžiami kaip bet kokia informacija, susijusi su jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, vartotojo elgsena.

(2) Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 7 dalį, atsakingas asmuo yra

Aukštaičių g. 6 , Vilnius LT-11341, Lietuva, info.lt(at)lappgroup.com (daugiau informacijos pateikiama mūsų spaude). Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis pašto adresu, nurodydami duomenų apsaugos pareigūną kaip gavėją, arba parašyti 20 dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

(3) Jei dėl specifinių mūsų pasiūlymo funkcijų turime leisti įgaliotiems paslaugų teikėjams naudoti jūsų duomenis komerciniais tikslais ar jie nori tai daryti, toliau pateikiame jums informaciją apie atitinkamus procesus ir nustatytus duomenų laikymo periodo kriterijus. 

2 dalis. Jūsų teisės

(1) Atsižvelgiant į mūsų bendrovę ir jūsų asmens duomenis, jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę ištaisyti ar pašalinti duomenis;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą.

(2) Be to, turite teisę pateikti skundą bet kuriai duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų bendrovėje. Kompetentinga institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt, https://vdai.lrv.lt/lt/

3 dalis. Asmens duomenų rinkimas lankantis mūsų interneto svetainėje

(1) Jei interneto svetainė naudojama tik informaciniais tikslais, t. y. nesiregistruojate svetainėje ir nesiunčiate mums kitos informacijos, gauname tik tuos duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverį. Apsilankius mūsų interneto svetainėje, renkame toliau nurodytus duomenis, kurie yra techniškai reikalingi, norint atvaizduoti interneto svetainę ir užtikrinti veikimo stabilumą bei saugumą (teisinis pagrindas – BDAR 1 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis):

 • IP adresas;
 • užklausos data ir laikas;
 • laiko zonos skirtumas, lyginant su Grinvičo laiku (GMT);
 • užklausos turinys (puslapis);
 • prieigos statusas / http būsenos kodas;
 • perduotų duomenų kiekis;
 • užklausą pateikianti interneto svetainė;
 • naršyklė;
 • operacinė sistema ir jos sąsaja;
 • kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.

(2) Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, be anksčiau nurodytų duomenų, jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kietajame diske, kurie priskiriami pagal jūsų naudojamą naršyklę ir siunčia tam tikrą informaciją interneto svetainei, įdiegusiai slapuką (pvz., mums). Slapukai negali vykdyti jokių programų ar perduoti virusų į jūsų kompiuterį. Jų tikslas – užtikrinti, kad jūsų naršymas apskritai būtų patogesnis ir efektyvesnis. 

(3) Slapukų naudojimas

a) Šioje interneto svetainėje naudojami toliau nurodytų tipų slapukai, kurių dydis ir funkcijos paaiškinti toliau. 

 • Laikini slapukai (žr. b punktą).
 • Nuolatiniai slapukai (žr. c punktą).

b) Laikini slapukai automatiškai pašalinami, jums uždarius naršyklę. Tai ypač taikoma sesijos slapukams, kurie išsaugo vadinamąjį sesijos identifikatorių (ID). Naudojant sesijos ID, įvairios jūsų naršyklės užklausos priskiriamos tai pačiai sesijai. Dėl to, jums sugrįžus į mūsų interneto svetainę, lengviau atpažįstamas jūsų kompiuteris. Jums atsijungus ar uždarius naršyklę, sesijos slapukai ištrinami.

c) Nuolatiniai slapukai automatiškai pašalinami po nustatyto laiko tarpo, priklausomai nuo naudojamo slapuko. Savo naršyklės saugumo parinktyse galite bet kuriuo metu pašalinti slapukus.

d) Jūsų naršyklės parinktys gali būti konfigūruojamos taip, kaip jūs norite, pavyzdžiui, jūs galite atsisakyti priimti trečiųjų šalių slapukus ar bet kokius slapukus. Tačiau reikia pažymėti, kad tokiu atveju gali būti, kad negalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.

e) Slapukus naudojame tam, kad galėtume identifikuoti jus, kai vėl apsilankote mūsų interneto svetainėje, jei turite paskyrą pas mus. Priešingu atveju, kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų svetainėje, turėsite prisijungti iš naujo.

f) Naudojami „Flash“ slapukai yra išsaugomi ne jūsų interneto naršyklės, o „Flash“ įskiepio. Be to, naudojame HTML5 saugojimo objektus, kurie išsaugomi jūsų galiniame įrenginyje.  Šie objektai neturi automatinio pasibaigimo laiko ir išsaugo reikiamus duomenis, nepriklausomai nuo jūsų naudojamos naršyklės. Jei nenorite, kad būtų tvarkomi „Flash“ slapukai, turite įdiegti atitinkamą įskiepį, pvz., „Mozilla Firefox“ naršyklei – „Better Privacy“ (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) arba „Google Chrome“ – „Adobe Flash Killer“ slapukas. HTML5 saugojimo objektų galite atsisakyti, nustatydami privatų naršyklės naudojimo režimą. Be to, rekomenduojame reguliariai rankiniu būdu ištrinti slapukus ir naršymo istoriją.

Kodėl mes renkame informaciją apie klientus?

Siekdami vykdyti Lapp verslą, renkame šią informaciją:

- informacija, kuri reikalinga norint suteikti Jums mūsų paslaugas/produktus;

- informaciją, kurią pateikiate apklausose;

- informaciją, kurią pateikiate mums skambindami;

- tapatybei nustatyti reikalinga informacija;

- mūsų svetainės lankytojo naršyklės informacija;

- susisteminta informacija apie visų mūsų svetainės lankytojų naudojimosi įpročius;

- Informacija apie naudojamą įrenginį.

Į kokias šalis perduodame jūsų asmens duomenis?

Latvija, Lietuva ir Estija.

4 dalis. Kitos interneto svetainės funkcijos ir pasiūlymai, duomenų naudojimo tikslai

(1) Be interneto svetainės naudojimo grynai informaciniams tikslams, siūlome įvairias paslaugas, kuriomis galite pasinaudoti. Paprastai tam reikia pateikti papildomus asmens duomenis, kuriuos naudojame suteikti atitinkamas paslaugas. Tokiems asmens duomenims taikomi anksčiau nurodyti duomenų tvarkymo principai. 

(2) Be anksčiau nurodytų duomenų „Lapp“ renka ir išsaugo visą informaciją, kurią klientai įveda interneto svetainėje ar kitaip perduoda bendrovei „Lapp“. Tokių duomenų pavyzdžiai:

 • bendrovė;
 • PVM mokėtojo kodas; 
 • kreipinys;
 • kliento vardas ir pavardė;
 • skyrius; 
 • adresas;
 • el. paštas;
 • telefonas;
 • faksas.

(3) „Lapp“ taip pat naudoja šiuos duomenis informuoti klientus apie produktus, paslaugas ir užsakymus. Be to, „Lapp“ naudoja šiuos duomenis atnaujinti įrašus apie bendrovę ir klientų paskyras, taip pat rekomenduoti produktus ar paslaugas bendrovės klientams, kuriuos jie galėtų sudominti. „Lapp“ taip pat naudoja informaciją stiprinti el. parduotuvės ir bendrovės pateikimą internete, užkirsti kelią piktnaudžiavimui duomenimis, sukčiavimui ir jų atskleidimui, taip pat leisti trečiosioms šalims suteikti technines, logistikos ar kitas paslaugas „Lapp“ vardu. Duomenys taip pat naudojami išsaugoti pirkinių krepšelius ar užsakymo šablonus, kad klientai galėtų jais pasinaudoti vėliau.

(4) Jei klientai anksčiau yra išreiškę sutikimą arba jei tai yra leidžiama pagal įstatymus ir nebuvo išreikštas nesutikimas tvarkyti duomenis, „Lapp“ taip pat naudoja šiuos duomenis vykdyti apklausas apie produktus ir rinkodaros tikslais.

(5) Tvarkydami jūsų duomenis, iš dalies naudojame išorės paslaugų teikėjus. Šiuos tiekėjus kruopščiai atrenkame ir įgaliojame. Jie yra įsipareigoję laikytis mūsų direktyvų ir yra nuolat tikrinami. 

(6) Be to, galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, vykdydami pardavimo akcijas, loterijas, pasirašant sutartis ar teikiant panašias paslaugas, kurias siūlome bendrai su mūsų partneriais. Daugiau informacijos rasite toliau pateiktame pasiūlymo aprašyme arba ji bus jums išsiųsta, jums pateikus savo asmens duomenis mums.

(7) Jei mūsų paslaugų teikėjai ar partneriai bus įsikūrę ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, pasiūlymo aprašyme informuosime jus apie bet kokias galimas šių aplinkybių pasekmes.

5 dalis. Nesutikimas ar sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

(1) Jei davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jį galite bet kuriuo metu atšaukti. Pranešus apie sutikimo atšaukimą, tai paveikia leidimą tvarkyti asmens duomenis. 

(2) Galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas yra paremtas interesų pusiausvyra. Toks pasirinkimas yra galimas, jei duomenų tvarkymas nėra reikalingas siekiant įvykdyti sutartį su jumis. Daugiau informacijos pateikiama funkcijų aprašyme. Jums nesutikus, prašysime nurodyti priežastis, dėl ko bendrovė negali tvarkyti asmens duomenų, kaip įprasta. Net jei turite pagrindą nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, mes svarstysime šį klausimą ir arba nutrauksime, arba pakoreguosime duomenų tvarkymą, arba informuosime jus apie būtinus ir teisėtus pagrindus, dėl ko duomenų tvarkymas bus tęsiamas. 

(3) Žinoma, bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos ar duomenų analizės tikslais. Nesutikimą tvarkyti duomenis reklamos tikslais galite pateikti šiuo adresu: info.lt(at)lappgroup.com 

6 dalis. Kreipimosi forma ir kreipimasis el. paštu

Mūsų interneto svetainėje yra kreipimosi forma, kuria galima pasinaudoti kreiptis į mus elektroninėmis priemonėmis. Jei naudotojas pasinaudoja šia galimybe, formoje įrašyti duomenys bus perduoti mums ir išsaugoti. Tai yra tokie duomenys:

kreipinys, vardas, pavardė, bendrovė, skyrius, kliento numeris, adresas (gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, šalis), el. pašto adresas, faksas, telefonas, tema ir žinutė.

Išsiuntus žinutę, taip pat išsaugomas naudotojo IP adresas ir siuntimo data bei laikas.

Į mus taip pat galite kreiptis nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, išsaugomi naudotojo asmens duomenys, pateikti el. paštu.

Šiame kontekste duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Duomenys naudojami išimtinai korespondencijos tvarkymui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, jei naudotojas yra davęs sutikimą.

Duomenų, perduotų siunčiant el. laišką, tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei kreipimosi el. paštu tikslas yra sudaryti sutartį, papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Kreipimosi formoje įrašytus duomenis naudojame tik mes, siekdami sudaryti sutartį. Jei kreipiamasi el. paštu, tai sukuria teisinį interesą tvarkyti duomenis. Kiti asmens duomenys, tvarkomi siuntimo metu, yra skirti užkirsti kelią piktnaudžiauti kreipimosi forma ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą.

Duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi pasiekti tikslą, kuriam jie buvo surinkti. Asmens duomenims, pateikiamiems kreipimosi formoje ir siunčiamiems el. paštu, tai taikoma, kai baigiama atitinkama korespondencija su naudotoju. Korespondencija laikoma baigta, kai pagal aplinkybes galima spręsti, kad klausimas buvo galutinai išspręstas.

Papildomi asmens duomenys, surinkti siuntimo metu, pašalinami ne vėliau kaip po septynių dienų.

7 dalis. Paslaugų teikėjai – interneto svetainės priegloba ir valdymas, techninių paslaugų teikėjai

Sutarčių tvarkymo kontekste, duomenys yra saugomi anksčiau nurodytų paslaugų teikėjų, „Lapp Service“ GmbH ir „SETU“ GmbH (Königsturmstr. 28 73525 Schwäbisch Gmünd) serveriuose.

8 dalis. „Google“ pakartotinė rinkodara


Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „Google“ Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; toliau – „Google“) pakartotinės rinkodaros technologija. Į naudotojus, kurie anksčiau lankėsi mūsų interneto svetainėse ir naudojosi interneto paslaugomis, parodydami susidomėjimą pasiūlymu, gali būti kreipiamasi pakartotinai naudojant šią technologiją ir tikslinę reklamą „Google“ partnerių tinklo puslapius. Reklama pateikiama naudojant slapukus, t. y. mažus tekstinius failus, išsaugomus naudotojo kompiuteryje.  Šie tekstiniai failai padeda analizuoti naudotojų elgseną jiems lankantis interneto svetainėje, o vėliau gali būti naudojami teikti tikslines produktų rekomendacijas ir internetinę reklamą.

„Google“ slapukų naudojimą šiam tikslui galite išjungti, atidarę „Google“ reklamos išjungimo puslapį https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Naudotojai taip pat gali išjungti trečiųjų šalių slapukus, atidarydami žiniatinklio reklamos iniciatyvos (angl. Network Advertising Initiative) puslapį. http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Naudodamiesi svetaine lappkabel.de, jūs patvirtinate savo sutikimą, kad būtų tvarkomi „Google“ surinkti jūsų asmens duomenys šioje politikoje nurodytu būdu ir tikslais. Norėtume nurodyti, kad nepriklausomai nuo mūsų taisyklių, „Google“ turi savo duomenų apsaugos politiką. Mes neprisiimame atsakomybės už „Google“ taisykles ir procedūras ir rekomenduojame susipažinti su „Google“ duomenų apsaugos politika. https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de   

Jūs taip pat galite atsisakyti naudoti „Google“ slapukus šiems tikslams, apsilankę „Google“ reklamos atsisakymo puslapyje. Naudotojai taip pat gali išjungti trečiųjų šalių slapukus, apsilankę žiniatinklio reklamos iniciatyvos puslapyje. Duomenys saugomi vienerius metus.

9 dalis. „Facebook“ pakartotinė rinkodara

Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „Facebook“ Inc. 1 (Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV; toliau – „Facebook“) tinkintos auditorijos pakartotinės rinkodaros funkcija, naudojant pikselius, bet nenaudojant „išplėstinio palyginimo“. Pakartotinės rinkodaros tikslas – pateikti su pomėgiais susijusią reklamą („Facebook-Ads“) šios interneto svetainės lankytojams, jei jie naudojasi „Facebook“ kaip socialiniu tinklu. Šiuo tikslu, šioje interneto svetainėje yra įdiegtas „Facebook“ pikselis, kuris leidžia sukurti tiesioginę sąsają su „Facebook“ serveriais, apsilankius šioje interneto svetainėje. Tokiu būdu „Facebook“ serveris informuojamas apie jūsų apsilankymą šioje interneto svetainėje ir „Facebook“ priskiria šią informaciją jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ renka ir naudoja duomenis, ir apie susijusias savo teises bei galimybes apsaugoti privatumą, susipažinkite su „Facebook“ privatumo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/. Taip pat, jei esate prisiregistravęs „Facebook“, galite išjungti tinkintos auditorijos pakartotinės rinkodaros funkciją, apsilankę adresu https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  Duomenys saugomi vienerius metus.

10 dalis. „Matomo“ interneto analizė (buvusi „PIWIK“)

Savo interneto svetainėje naudojame atviro kodo programinės įrangos įrankį „Matomo“ (buvusi „PIWIK“), skirtą analizuoti mūsų lankytojų naršymo elgseną. Programinė įranga išsaugo slapuką naudotojo kompiuteryje (žr. informaciją apie slapukus aukščiau). Jei lankomasi atskiruose mūsų interneto svetainės puslapiuose, išsaugomi šie duomenys:

(1) naudotojo ryšio sistemos IP adreso du baitai;

(2) lankoma interneto svetainė;

(3) interneto svetainė, iš kurios naudotojas atvėrė lankomą interneto svetainę (tarpininkas);

(4) lankomoje interneto svetainėje atveriami puslapiai;

(5) interneto svetainėje praleistas laikas;

(6) lankymosi interneto svetainėje dažnumas.

Programinė įranga veikia tik mūsų interneto svetainės serveriuose. Naudotojų asmens duomenys saugomi tik ten. Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Programinė įranga yra nustatyta taip, kad išsaugomas ne visas IP adresas – IP adreso du baitai yra užmaskuojami (pvz. 192.168.xxx.xxx). Taigi, nėra įmanoma priskirti sutrumpinto IP adreso naudotojo kompiuteriui.

Naudotojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 skyriaus 1 dalies f punktas.

Naudotojo asmens duomenų tvarkymas leidžia mums analizuoti mūsų lankytojų naršymo elgseną. Įvertinę gautus duomenis, galime gauti informacijos apie mūsų interneto svetainės atskirų elementų naudojimą. Tai padeda nuolat gerinti interneto svetainę ir jos patogumą. Šiais tikslais mes taip pat turime teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis pagal BDAR 6 skyriaus 1 dalies f punktą. Anonimizavus IP adresą, pakankamai atsižvelgiama į naudotojo interesą apsaugoti savo asmens duomenis.

Duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi registravimo tikslais. Mūsų atveju, tai atliekama po (nurodyti TRUKMĘ).

Slapukai yra išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir perduodami į mūsų interneto svetainę. Todėl jūs, kaip naudotojas, taip pat turite visas galimybes valdyti slapukų naudojimą. Jūs galite išjungti slapukus ar apriboti jų perdavimą, pakeisdami savo interneto naršyklės parinktis. Slapukus, kurie jau yra išsaugoti, galima bet kuriuo metu ištrinti. Tai galima padaryti ir automatiškai. Jei mūsų interneto svetainėje išjungiami slapukai, gali būti, kad nebegalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.

Savo interneto svetainėje siūlome naudotojams galimybę pasirinkti nedalyvauti analizės procese. Norėdami tai padaryti, paspauskite atitinkamą nuorodą. Tokiu būdu jūsų sistemoje išsaugomas kitas slapukas, kuris nurodo mūsų sistemai nesaugoti naudotojo duomenų.  Jei naudotojas pašalina tokį slapuką iš savo sistemos, jis turi iš naujo pasirinkti išsaugoti tokį slapuką.

Daugiau informacijos apie „Matomo“ programinės įrangos privatumo parinktis rasite šioje nuorodoje: https://matomo.org/docs/privacy/.

11 dalis. Naujienlaiškis

Jei klientas pageidauja gauti interneto svetainėje siūlomą naujienlaiškį, „Lapp“ turi gauti jo el. pašto adresą ir informaciją, reikalingą nustatyti, kad to atitinkamo el. pašto savininkas sutinka gauti naujienlaiškį (dvigubo sutikimo procedūra).
Jums užsiregistravus gauti naujienlaiškį, mes taip pat išsaugome interneto paslaugų teikėjo pateiktą jūsų (duomenų subjekto) kompiuterio sistemos IP adresą registracijos metu, taip pat registracijos datą ir laiką. Tokie duomenys saugomi tam, kad vėliau būtų įmanoma lengviau atsekti duomenų subjektų (galimą) piktnaudžiavimą el. paštu. Jie taip pat suteikia už duomenų tvarkymą atsakingam asmeniui teisinę apsaugą.
Asmens duomenys, renkami užsiregistravus gauti naujienlaiškį, yra naudojami tik mūsų naujienlaiškio siuntimo tikslais. Pasikeitus naujienlaiškio pasiūlymui ar susijusiems techniniams klausimams, naujienlaiškio prenumeratoriai gali būti apie tai informuojami el. paštu, jei tai reikalinga naujienlaiškio registracijai ar šios paslaugos teikimui. Naujienlaiškio paslaugos srityje, surinkti asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims, išskyrus mūsų el. pašto paslaugos teikėją (koks ĮRANKIS?). Užsakymų valdymo sutartis yra pasirašyta su (bendrovė, ADRESAS).
Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu atšaukti naujienlaiškio prenumeratą. Kalbant apie naujienlaiškio siuntimą, duomenų subjektai bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą saugoti bet kokius asmens duomenis, spustelėdami atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje. Be to, prenumeratoriai turi galimybę atsisakyti prenumeratos tiesiogiai už duomenų tvarkymą atsakingo asmens interneto svetainėje ar informuoti jį apie tai kitomis komunikacijos priemonėmis.

12 dalis. Interneto pokalbių funkcija

Jūsų galimybę kreiptis į mus naudojant interneto pokalbių funkciją mūsų interneto svetainėje palaiko (PAVADINIMAS, ADRESAS). Programinė įranga naudoja slapukus, t. y. tekstinius failus, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ir padeda užmegzti pokalbį, naudojant realaus laiko pokalbių funkciją interneto svetainėje.
Atkreipiame dėmesį, kad šiame kontekste, visi jūsų per interneto pokalbį savanoriškai mums atsiųsti duomenys yra išsaugomi, siekiant įvykdyti jūsų užklausą ir statistikos tikslais. Išsaugomas tik pokalbio įrašas. Jokie pokalbio įrašo duomenys nėra naudojami identifikuoti interneto svetainės naudotojus, reklamai ar kitais tikslais. Pokalbio įrašas ištrinamas po vienos darbo dienos. Duomenys saugomi vienerius metus.

13 dalis. Serverio konfigūratorius ir „EPIC Housing“ konfigūratorius

Kalbant apie konfigūratorius, duomenų minimizavimo požiūriu, reikalingus duomenis sumažinome iki minimumo. Privalomi laukai turi būti užpildyti, siekiant užtikrinti individualaus pasiūlymo pateikimą pagal jūsų nurodytą informaciją. Konfigūratoriuje pateikti duomenys naudojami tik konkretaus pasiūlymo gamybai, pateikimui ir deryboms dėl jo.

14 dalis. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jei nėra nurodyta kitaip, kriterijus, nulemiantis duomenų saugojimo laikotarpį, yra įstatymų nustatytas atitinkamas saugojimo laikotarpis. Tokiam laikotarpiui pasibaigus, duomenys yra pašalinami, jei jie nebėra reikalingi sutarties vykdymui ar sudarymui.

15 dalis. Teisinės ir sutartinės asmens duomenų teikimo taisyklės

Asmens duomenų atskleidimą iš dalies reglamentuoja įstatymai (pvz. mokesčių įstatymai) arba jie teikiami pagal sutartis (pvz. informacija apie sutarties šalį). Pasirašant sutartį, duomenų subjektams gali reikėti pateikti mums savo asmens duomenis, kuriuos vėliau mūsų bendrovei gali reikėti tvarkyti. Pavyzdžiui, duomenų subjektas gali būti įpareigotas pateikti mums asmens duomenis, kai bendrovė su juo pasirašo sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis su duomenų subjektu gali būti nepasirašoma. Prieš pateikiant asmens duomenis, duomenų subjektai turi kreiptis į mūsų darbuotojus. Kiekvienu atskiru atveju, mūsų darbuotojas patars duomenų subjektui, ar asmens duomenų pateikimas yra privalomas teisiškai ar pagal sutartį ar reikalingas norint pasirašyti sutartį. Jis taip pat informuos apie galimus įsipareigojimus pateikti asmens duomenis ir asmens duomenų nepateikimo galimas pasekmes.

16 dalis. Automatinis sprendimų priėmimas

Automatinis sprendimų priėmimas ar profiliavimas nėra taikomi.

17 dalis. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų duomenų tvarkymo procedūrų, kurios reikalauja gauti sutikimą specialiems duomenų tvarkymo tikslams (ypač naujienlaiškio registracijai), teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio I dalies a punktas. Jei tvarkyti asmens duomenis reikia siekiant įvykdyti sutartį, kur duomenų subjektas yra sutarties partneris, duomenų tvarkymas yra paremtas BDAR 6 straipsnio I dalies b punktu. Pavyzdžiui, tai taikoma duomenų tvarkymo procedūroms, kurios yra reikalingos pristatyti prekes, suteikti paslaugą ar prekių grąžinimo paslaugą. Tas pats teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymo procedūroms, kurios yra reikalingos atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, pvz., gavus užklausą dėl produktų ar paslaugų. Jei mūsų bendrovei būtų taikomas teisinis įsipareigojimas, reikalaujantis tvarkyti asmens duomenis (pvz. su mokesčiais susiję įsipareigojimai), duomenų tvarkymas būtų paremtas BDAR 6 straipsnio I dalies c punktu.

18 dalis. Teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio I dalies f punktą, mūsų teisėti interesai tvarkyti duomenis

Duomenų tvarkymo procedūros gali būti paremtos BDAR 6 straipsnio I dalies f punktu. Duomenų tvarkymo procedūroms, kurių nereglamentuoja 14 dalyje išdėstyti teisiniai principai, taikomas šis teisinis pagrindas, jei duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant apginti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtus interesus, jeigu tų interesų neviršija duomenų subjekto interesai ar teisės ir laisvės. Teisėtas interesas atsiranda, jei duomenų subjektas yra atsakingo asmens klientas (pacituoti BDAR 47 punkto 2 sakinį).
Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, mūsų teisėtas interesas yra verslo veiklos vykdymas.

19 dalis. Kita informacija

Klientas žino, kad esamų technologijų kontekste, neįmanoma garantuoti visiškos duomenų apsaugos, perduodant duomenis internetu. Dėl to klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokių internetu pateiktų duomenų saugumą. Dėl šios priežasties, duomenų subjektai gali pateikti mums duomenis kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu.

20 dalis. Galimybė kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną

„Lapp“ labai vertina savo klientų pasitikėjimą. Todėl „Lapp“ mielai atsakys į bet kokius klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu. Jei turite klausimų, neaptartų šioje duomenų apsaugos politikoje ar norite išsamesnės informacijos, prašome kreiptis: info.lt@lappgroup.com

Aukštaičių g. 6
Vilnius LT-11341
Lietuva
Tel.: (370) 5 2 780 390

Jei sužinote ar įtariate apie asmens duomenų saugumo pažeidimus mūsų bendrovėje, prašome taip pat informuoti mūsų duomenų apsaugos pareigūną.